Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2098 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0225-3859127 Đi động: 0912225278 Email: invalid115@gmail.com Địa chỉ: Số 1 Lý THường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-khiem-nhuong-2345471

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Hải Âu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp