Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3823/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0221-2211555 Đi động: 0915242456 Email: phucsonls@yahoo.com Địa chỉ: 35 Nam Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-dinh-son-2396889

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp