Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4332/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0299-3825171 Đi động: 0913.688.845 Email: invalid0206197@gmail.com Địa chỉ: 171/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bach-sy-chat-2430659

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH SỸ CHẤT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp