Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Chuyên viên về công tác thanh tra?

Chủ đề   RSS   
 • #610299 05/04/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Chuyên viên về công tác thanh tra?

  Chuyên viên về công tác thanh tra cần có trình độ như thế nào? Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Chuyên viên về công tác thanh tra?
   

  Chuyên viên về công tác thanh tra cần có trình độ như thế nào?

  Tại bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về công tác thanh tra quy định tại Phụ lục II.A Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh nghề nghiệp này cần có trình độ như sau:

  (1) Trình độ đào tạo

  - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

  (2) Bồi dưỡng

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

  - Về trình độ tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng theo tiêu chuẩn chung của các văn bản hiện hành và theo quy định của từng vị trí việc làm.

  (3) Kinh nghiệm (thành tích công tác)

  - Đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra và đánh giá.

  - Đề xuất các biện pháp thanh tra, kiểm tra và đánh giá.

  - Kiến thức và am hiểu về công tác thanh tra.

  (4) Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

  - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

  - Có ý thức bảo mật thông tin cao.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định, biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, cẩn thận.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ

  - Phẩm chất khác.

  (5) Các yêu cầu khác

  - Có khả năng đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

  - Có sức khỏe tốt.

  Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Chuyên viên về công tác thanh tra?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về công tác thanh tra quy định tại Phụ lục II.A Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP quy định chức danh này cần có năng lực chuyên môn như sau:

  Khả năng tham mưu, tham gia xây dựng các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 3;

  Khả năng hướng dẫn thực hiện các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 3;

  Khả năng kiểm tra việc thực hiện các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 3;

  Khả năng phối hợp thực hiện các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 3;

  Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 3.

  Công việc cụ thể của Chuyên viên về công tác thanh tra được quy định ra sao?

  Căn cứ bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về công tác thanh tra quy định tại Phụ lục II.A Ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP, Chuyên viên về công tác thanh tra có các công việc chuyên môn sau:

  Tham mưu xây dựng văn bản

  Tham mưu, tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về thanh tra.

  Hướng dẫn, tổng kết, kiểm tra, thanh tra và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

  - Tham mưu, tham gia tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược, định hướng chương trình, kế hoạch... về thanh tra.

  - Tham mưu, tham gia thanh tra, kiểm tra.

  - Tham mưu, tham gia tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

  - Tham mưu, tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

  Thẩm định đề án

  - Tham gia thẩm định các dự thảo đề án, dự án, chương trình, công trình về thanh tra.

  Phối hợp trong công tác

  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ.

  Thực hiện chế độ hội họp

  - Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được phân công.

  - Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

  Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

  Tóm lại, Chuyên viên về công tác thanh tra cần có năng lực chuyên môn như trên.

   

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận