Yêu cầu về kinh nghiệm đối với Nhân viên thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #610063 29/03/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Yêu cầu về kinh nghiệm đối với Nhân viên thuế?

  Nhân viên thuế cần đáp ứng những yêu cầu gì về kinh nghiệm? Chức danh này có các công việc cụ thể nào?

  Yêu cầu về kinh nghiệm đối với Nhân viên thuế? Nhân viên thuế cần có trình độ ra sao?

  Tại Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên thuế thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định về trình độ của vị trí này như sau:

  Trình độ đào tạo

  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

  Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

  - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ.

  - Chịu được áp lực trong công việc.

  - Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

  Các yêu cầu khác

  - Nắm được tình hình kinh tế xã hội ở địa bàn thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện;

  - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thuế;

  - Nắm được kiến thức thuế, pháp luật thuế, pháp luật về hành chính;

  - Nắm được mục đích, nội dung, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế áp dụng cho các đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi quản lý;

  - Nắm được nguyên tắc, phương pháp lập và quản lý sổ bộ thuế;

  - Có kỹ năng đọc hiểu và soạn thảo văn bản hành chính thông thường và sử dụng phần mềm máy tính quản lý thuế và các công cụ khác;

  - Có kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra đánh giá công việc.

  Như vậy, đối với chức danh nghề nghiệp là nhân viên thuế thì pháp luật không yêu cầu về kinh nghiệm mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ như quy định nêu trên.

  DL-nhan-vien-thue

  Nhân viên thuế có những công việc cụ thể nào?

  Tại Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên thuế thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này có các công việc cụ thể như sau:

  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể

  Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  - Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

  - Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác.

  Phối hợp

  Phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế;

  Quản lý hồ sơ tài liệu thuộc phần hành quản lý theo quy định hiện hành

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Công việc, nhiệm vụ được giao theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

  Thực hiện chế độ hội họp

  Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Tiếp thu, trao đổi thông tin triển khai thực hiện theo kết luận cuộc họp.

  Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đơn vị giao

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Hoàn thành đúng nội dung, đảm bảo chất lượng và thời gian

  Quyền hạn cụ thể của nhân viên thuế được quy định ra sao?

  Tại Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên thuế thuộc phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này có các các quyền hạn cụ thể như sau:

  - Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  - Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  - Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

  - Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  - Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

  Tóm lại, đối với chức danh nghề nghiệp là nhân viên thuế thì pháp luật không yêu cầu về kinh nghiệm mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ như quy định nêu trên.

   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận