Yêu cầu về câu hỏi và đáp án của kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức?

Chủ đề   RSS   
 • #607277 04/12/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Yêu cầu về câu hỏi và đáp án của kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức?

  Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

  1.Yêu cầu chung ngân hàng câu hỏi và đáp án cho kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Theo Điều 8 Thông tư 17/2023/TT-BNV yêu cầu chung ngân hàng câu hỏi và đáp án cho kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức là

  + Sử dụng thống nhất một ngân hàng câu hỏi và đáp án do Bộ Nội vụ xây dựng trong các kỳ thi kiểm định.

  + Ngân hàng câu hỏi và đáp án bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tính đồng bộ, thống nhất về chất lượng nội dung kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP

  + Ngân hàng câu hỏi và đáp án phải bảo đảm yêu cầu về số lượng, xác định nội dung, cấu trúc, danh mục tài liệu phục vụ xây dựng câu hỏi và đáp án.

  + Ngân hàng câu hỏi và đáp án được rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm định đầu vào công chức.

  Theo Điều 14 Thông tư 17/2023/TT-BNV yêu cầu đối với câu hỏi bao gồm

  + Lời văn, câu chữ trong câu hỏi phải rõ ràng, mạch lạc, một nghĩa, đúng văn phạm, đúng chính tả. Tuyệt đối không sử dụng những từ ngữ gây hiểu nhầm hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Trong trường hợp bắt buộc phải dùng từ đa nghĩa thì phải giải thích theo nghĩa được sử dụng trong câu hỏi.

   + Câu hỏi về hiểu biết chung được biên soạn phải theo danh mục tài liệu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hệ thống các văn bản pháp luật đã được Hội đồng Xây dựng phê duyệt.

  + Câu hỏi phải đánh giá được kiến thức lý thuyết; năng lực về tư duy, logic; khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn; kết hợp giữa lý thuyết với kiểm tra tư duy, suy luận, tổng hợp, phân tích, xử lý tình huống; đánh giá, phân loại được thí sinh.

  Theo Điều 15 Thông tư 17/2023/TT-BNV yêu cầu đối với đáp án bao gồm

  + Đáp án của các câu hỏi thi trắc nghiệm phải bảo đảm tính chính xác.

  + Cách trình bày phải mạch lạc, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với yêu cầu kiểm tra, đánh giá của câu hỏi.

  Theo Điều 16 Thông tư 17/2023/TT-BNV yêu cầu đối với ngân hàng câu hỏi và đáp án bao gồm

  + Yêu cầu nội dung kiến thức và hình thức trình bày từng câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi và đáp án thực hiện theo Điều 8, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV

   + Ngân hàng câu hỏi và đáp án được xây dựng, quản lý trên phần mềm. Số lượng câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi và đáp án tối thiểu có 5.000 câu.

  2. Quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án

  Theo Điều 17 Thông tư 17/2023/TT-BNV quy trình thực hiện xây dựng câu hỏi và đáp án được thực hiện như sau

  - Quy trình thực hiện xây dựng câu hỏi và đáp án

  Bước 1: Khi xây dựng câu hỏi và đáp án phải thực hiện theo đúng danh mục tài liệu, cấu trúc câu hỏi và đáp án đã được Hội đồng Xây dựng phê duyệt để thực hiện.

  Bước 2: Rà soát, chọn lọc lại các câu hỏi và đáp án, ngân hàng câu hỏi và đáp án đang sử dụng.

  Bước 3: Xây dựng câu hỏi và đáp án.

  Bước 4: Thành viên Ban xây dựng phải in và ký vào danh sách câu hỏi, đáp án được phân công xây dựng trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng.

  Bước 5: Bàn giao câu hỏi và đáp án cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

  Bước 6: Chỉnh sửa lại câu hỏi và đáp án sau khi có ý kiến của Ban thẩm định hoặc Hội đồng Xây dựng (nếu có).

  - Quy trình thực hiện thẩm định câu hỏi và đáp án

  Bước 1: Nhận bàn giao câu hỏi và đáp án từ Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

  Bước 2: Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án.

  Bước 3: Khi thành viên Ban thẩm định không nhất trí với nội dung câu hỏi và đáp án thì đưa ra ý kiến của mình trực tiếp vào câu hỏi và đáp án. Trong Trường hợp cần thiết cùng thành viên Ban xây dựng trao đổi để thống nhất nội dung.

  Bước 4: Hoàn thiện câu hỏi và đáp án.

  Bước 5: Thành viên Ban thẩm định phải ký xác nhận đã thẩm định câu hỏi và đáp án được phân công thẩm định trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

  -Trường hợp câu hỏi và đáp án được ký hợp đồng từ các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn thì phải đáp ứng được yêu cầu cấu trúc, kiến thức lĩnh vực câu hỏi, hình thức trình bày theo đúng quy định tại Điều 16 của Nội quy và Quy chế này. Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng phê duyệt trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi và đáp án.

  Trên đây là một số quy định về yêu cầu và quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án cho kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức Ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận