Yêu cầu tích hợp việc chi trả lương, trợ cấp thất nghiệp vào thẻ CCCD

Chủ đề   RSS   
 • #603528 24/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Yêu cầu tích hợp việc chi trả lương, trợ cấp thất nghiệp vào thẻ CCCD

  Đây là nội dung tại Thông báo 238/TB-VPCP năm 2023 được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 22/6/2023 tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030.
   
  tich-hop-tra-luong-tro-cap-that-nghiep-vao-the-cccd
   
  Theo đó, để đẩy mạnh ứng dụng VNeID và tiện ích của thẻ CCCD gắn chip trong phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, Chính phủ yêu cầu thực hiện:
   
  (1) Tích hợp chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp vào thẻ CCCD
   
  NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tích hợp thông tin tài khoản khách hàng qua thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNelD để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, thất nghiệp, thiên tai, bệnh dịch,... thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  (2) Triển khai giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam
   
  - Nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động thương mại điện tử phù hợp với dự án Luật được ban hành theo hướng tích hợp, ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thúc đẩy thương mại điện tử, quản lý thuế.
   
  - Phối hợp với Bộ Công an triển khai ngay việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng thẻ CCCD gắn chip hoặc dữ liệu dân cư để xác thực chủ thể của hoạt động thương mại điện tử tham gia giao kết hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.
   
  - Quản trị, vận hành, bảo đảm ổn định Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam. Bộ Công an hỗ trợ việc tích hợp tài khoản định danh điện tử để cung cấp dịch vụ xác thực điện tử.
   
  (3) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tình hình người lao động đang bị mất việc, tìm việc
   
  - Đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, kết nối, xác thực Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
   
  - Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu có phương án cụ thể để quản lý di biến động về người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
   
  - Tình hình người lao động bị mất việc làm, người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm; trợ giúp khi cần thiết cho người lao động hưởng các lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, kịp thời.
   
  (4) Đẩy mạnh ứng dụng VNeID từng bước thay thế việc cung cấp giấy tờ
   
  - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNelD, từng bước thay thế việc cung cấp các giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNelD, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân thuận tiện tham gia sử dụng.
   
  - Rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.
   
  - Hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác, trích xuất dữ liệu công dân do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại thời điểm giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   
  Xem thêm Thông báo 238/TB-VPCP năm 2023 ban hành ngày 22/6/2023.
   
  283 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận