Yêu cầu rà soát, điều chỉnh khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu

Chủ đề   RSS   
 • #606228 19/10/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70836
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1515 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Yêu cầu rà soát, điều chỉnh khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu

  Ngày 18/10/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8113/VPCP-KTTH về việc rà soát, điều chỉnh khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

  Về việc rà soát, điều chỉnh khoản chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

  (1) Đối với Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trước ngày 15/10/2023 theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 10/10/2023.

  (2) Đối với Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổng hợp, thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1085/CĐ-TTg ngày 11/11/2022. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CPNghị định 83/2014/NĐ-CP, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan thực hiện theo quy định của Nghị định.

  (3) Đối với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản 1825/TTCP-V.1 ngày 11/8/2023 (bản chụp kèm theo) để chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp, biện pháp quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Chủ động điều hành kịp thời, hiệu quả giá xăng dầu theo tham quyền và quy định pháp luật, bảo đảm bám sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

  Xem chi tiết tại Công văn 8113/VPCP-KTTH  ngày 18/10/2023.

  Xem và tải Công văn 8113/VPCP-KTTH

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/19/cong-van-8113-vpcp-ktth-2023-dieu-chinh-chi-phi-dinh-muc-gia-co-so-xang-dau.pdf

   
  43 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận