Yêu cầu kinh nghiệm của Cán sự về sở hữu trí tuệ? Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc?

Chủ đề   RSS   
 • #612471 07/06/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Yêu cầu kinh nghiệm của Cán sự về sở hữu trí tuệ? Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc?

  Yêu cầu kinh nghiệm của Cán sự về sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào? Cán sự về sở hữu trí tuệ được đánh giá là hoàn thành công việc khi đảm bảo các yêu cầu gì?

  Yêu cầu kinh nghiệm với Cán sự về sở hữu trí tuệ?

  Theo Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Cán sự về sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BKHCN quy định về trình độ của chức danh nghề nghiệp này như sau:

  Trình độ đào tạo

  - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  Kỹ năng

  - Ngoại ngữ: Theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  - Tin học: Theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Kinh nghiệm (thành tích công tác)

  - Theo yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị (nếu có).

  Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

  - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ.

  - Chịu được áp lực trong công việc.

  - Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

  Các yêu cầu khác

  - Có khả năng đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công trong cơ quan, đơn vị.

  - Yêu cầu khác theo vị trí việc làm cụ thể.

  Như vậy, tùy vào yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị sẽ có quy định về kinh nghiệm khác nhau (nếu có).

  so-hu-tri-thue

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc với Cán sự về sở hữu trí tuệ?

  Theo Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Cán sự về sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BKHCN quy định về tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc đối với chức danh nghề nghiệp này như sau:

  (1) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

  Công việc cụ thể: Tham gia hoặc hỗ trợ xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Thực hiện theo tiến độ kế hoạch, đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ.

  (2) Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

  Công việc cụ thể: Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian, chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

  (3) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

  Công việc cụ thể: Hỗ trợ tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

  (4) Tham gia thẩm định các văn bản.

  Công việc cụ thể: Tham gia góp ý văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Nội dung tham gia góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

  (5) Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  Công việc cụ thể:

  + Tham gia thực hiện hoặc hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

  + Tham gia xây dựng và thực hiện chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu.

  + Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  - Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

  - Tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, khoa học; số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác theo yêu cầu nhiệm vụ.

  (6) Phối hợp thực hiện.

  Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực thi các nhiệm vụ được phân công.

  + Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

  + Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

  (7) Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

  Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

  Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

  (8) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

  (9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

  Tóm lại, pháp luật không quy định cụ thể Cán sự về sở hữu trí tuệ cần có kinh nghiệm như thế nào mà sẽ tùy vào yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể tại cơ quan, đơn vị (nếu có). Về tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc được thực hiện như quy định trên.

   
  29 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận