Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #598158 31/01/2023

  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  1. Nội dung trong đơn đăng ký nhãn hiệu

  Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm:

  - Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

  - Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

  Lưu ý: Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt (khoản 2 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022).

  Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố (khoản 3 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

  2. Yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể trong đơn đăng ký nhãn hiệu

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

  - Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

  - Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

  - Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

  - Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

  3. Yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong đơn đăng ký nhãn hiệu

  Theo quy định tại khoản 5 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

  - Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

  - Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

  - Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

  - Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

   
  326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598859   20/02/2023

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ của tác giả. Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu đã được tối ưu hóa thủ tục, tuy nhiên những quy định cần thiết để được đăng ký nhãn hiệu thì người dân cần nắm rõ để thực hiện đúng quy định. Đặc biệt là các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #598899   21/02/2023

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình bổ sung thêm như sau:

  Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ. Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt và đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

   
  Báo quản trị |  
 • #598906   21/02/2023

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  Cảm ơn bài viết của bạn.

  Mình bổ sung thêm vài nội dung sau: Mỗi loại tài liệu nếu nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự bằng chữ số Ả-rập. Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng,sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

   
  Báo quản trị |  
 • #598981   23/02/2023

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (875)
  Số điểm: 7507
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  Cảm ơn bài viết của bạn, Mình bổ sung thêm có thể hiểu nhãn hiệu sản phẩm dùng để phân biệt hàng hóa, sản phẩm của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác nhau. Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm là thủ tục xác lập quyền cho nhãn hiệu của các sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất nhằm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

   
  Báo quản trị |  
 • #599109   26/02/2023

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền để bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm của doanh nghiệp mình. Đây là yếu tố quan trọng nhằm khuyến khích đầu tư tư bản trong hoạt động nghiên cứu – triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp. 

   

   
  Báo quản trị |