Yêu cầu, điều kiện đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #604432 01/08/2023

  Yêu cầu, điều kiện đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở

  Thí sinh dự tuyển đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy đăng ký dự tuyển riêng theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các quân khu. Thí sinh trực tiếp đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Phí sơ tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ. Riêng sơ tuyển các ngành năng khiếu: 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).
   
  Căn cứ Mục II Quyết định 3002/QĐ-BQP năm 2023 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng:
   
  1. Đối tượng đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở
   
  * Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở chính quy, đại học văn bằng 2 và cử tuyển đại học, cao đẳng, gồm:
   
  - Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo.
   
  - Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.
   
  - Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ.
   
  - Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên.
   
  - Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ.
   
  - Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở.
   
  Riêng đối tượng cử tuyển đại học, cao đẳng còn phải đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.
   
  * Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hình thức vừa làm vừa học: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các đối tượng là nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có bằng trung cấp ngành quân sự cơ sở.
   
  * Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các đối tượng là nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có bằng cao đẳng ngành quân sự cơ sở.
   
  2. Tiêu chuẩn đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở
   
  * Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy
   
  - Độ tuổi: Không quá 31 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).
   
  - Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.
   
  - Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.
   
  - Chính trị, phẩm chất đạo đức: Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
   
  - Được cấp ủy, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.
   
  * Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm, vừa học
   
  - Độ tuổi (tính đến năm tuyển sinh): Trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở từ trên 22 tuổi đến 45 tuổi; cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên đại học ngành quân sự cơ sở từ trên 24 tuổi đến 45 tuổi.
   
  - Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.
   
  - Học viên tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm công tác tại cơ sở mới được tham gia dự tuyển.
   
  - Có phẩm chất đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
   
  - Được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định trong quy hoạch nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và giám sát việc sử dụng sau đào tạo.
   
  * Tuyển sinh cử tuyển đào tạo đại học, cao đẳng
   
  - Thực hiện theo quy định của đại học, cao đẳng quân sự.
   
  - Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.
   
  - Được cấp ủy, chính quyền cấp xã quy hoạch là nguồn cán bộ quân sự cơ sở của địa phương; thông qua quy trình xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.
   
  * Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2
   
  - Có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
   
  - Độ tuổi (tính đến năm tuyển sinh): Đào tạo từ nguồn không quá 31 tuổi; là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức, không quá 45 tuổi.
   
  - Chính trị, phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
   
  - Được cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.
   
  - Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Riêng tiêu chuẩn về thể lực chung và răng được lấy đến điểm 4.
   
  3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở
   
  - 03 phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  - 01 đơn đăng ký dự tuyển của thí sinh.
   
  - 01 bản sao giấy khai sinh.
   
  - 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; nếu là thí sinh dự tuyển đào tạo liên thông có thêm bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; thí sinh xét tuyển thẳng và cử tuyển có thêm bản sao học bạ trung học phổ thông.
   
  - 01 bản thẩm tra, xác minh lý lịch.
   
  - 01 phiếu sức khỏe tuyển sinh quân sự.
   
  - 01 bản xác nhận của cấp ủy Đảng cấp xã là cán bộ trong nguồn quy hoạch cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đề nghị trên xét đi đào tạo và hướng sử dụng sau đào tạo.
   
  - 01 giấy chứng nhận được hướng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên.
   
  - 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  - 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
   
  - Trường hợp thí sinh xét cử tuyển có thêm bản sao học bạ và giấy xác nhận thường trú, thời gian thường trú. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm xác nhận nơi thường trú, thời gian thường trú của thí sinh dự tuyển. Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
   
  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Như vậy, đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở phải đáp ứng điều kiện, yêu cầu quy định tại Mục II Quyết định 3002/QĐ-BQP năm 2023. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Hội đồng Tuyển sinh Trường sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2.
   
   
  2261 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận