Yêu cầu các cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi chấp hành pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #603690 30/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 65585
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1712 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Yêu cầu các cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi chấp hành pháp luật

  Ngày 29/6/2023 Cục chăn nuôi đã ban hành Công văn 491/CN-MTCN năm 2023 về việc chấp hành pháp luật về sản phẩm xử lý chất thải.
   
  Theo đó, các cơ sở kinh doanh, sản xuất phẩm xử lý chất thải chăn nuôi chấp hành pháp luật thực hiện chấp hành pháp luật như sau:
   
  san-xuat-san-pham-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-chap-hanh-phap-luat
   
  Cụ thể tại quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 2018
   
  (1) Các cơ sở sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoạt động trước ngày 13/7/2023
   
  Các cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoạt động trước thời điếm Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động và làm các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trước ngày 13/7/2023.
   
  (2) Để quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nêu trên không bị gián đoạn
   
  Cục Chăn nuôi đề nghị các tổ chức/cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có sản phẩm đà dược công bố trên Cổng Thông tin điện từ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi:
   
   
  - Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định tại điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP gửi Cục Chăn nuôi dế dược thẩm định, đánh giá. cấp chứng nhận trước ngày 13/7/2023.
   
  - Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi thực hiện sản xuất gia công sản phẩm. đề nghị tổ chức/cá nhân gửi Cục Chăn nuôi văn bản thông báo. kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi của đơn vị sản xuất.
   
  - Đến thời hạn 13/7/2023. Cục Chăn nuôi sẽ công bố thông tin danh sách các sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng chưa dti điều kiện để lưu hành trên thị trường để cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi tại các tinh/thành phố. nông hộ. trang trại chăn nuôi và các tổ chức/cá nhân liên quan được biết.
   
  Xem thêm Công văn 491/CN-MTCN năm 2023 ngày 29/06/2023.
   
  109 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận