Y sĩ hạng IV có được xét chuyển sang viên chức hành chính không?

Chủ đề   RSS   
 • #524643 31/07/2019

  Y sĩ hạng IV có được xét chuyển sang viên chức hành chính không?

   

  Điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét tăng hạng viên chức:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 9 về Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Thông tư 12/2012/TT-BNV:

  “Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

  2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

  3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

  4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định".

  Như vậy, ở trường hợp đang là y sĩ hạng IV mà muốn chuyển sang viên chức hành chính thì phải xét đến bằng cấp, bằng của y sĩ hạng IV chỉ là trung cấp y nhưng xét chuyển viên chức thì phải có đủ trình độ đào tại, bằng cấp theo quy định. Nếu đang là y sĩ bậc IV tương đương viên chức trình độ trung cấp, bây giờ tốt nghiệp Đại học muốn nâng ngạch thì cần các điều kiện như trên, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập đó phải có nhu cầu tuyển thêm viên chức. 

   
  651 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận