Xuất nhập khẩu tại chỗ có được xét hoàn thuế không?

Chủ đề   RSS   
 • #512303 15/01/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Xuất nhập khẩu tại chỗ có được xét hoàn thuế không?

  Nguyên liệu nhập vào nhưng gia công để xuất khẩu tại chỗ thì không được miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, chị có thể xem hướng dẫn tại Công văn 4532/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành.

  Theo đó:

  " Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016 đến nay thì trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh và đã xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không đủ điều kiện để được hoàn thuế."

   Trước ngày 01/9/2016, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 còn hiệu lực thì Luật này quy định hoạt đồng xuất nhập khẩu tại chỗ cũng giống như hoạt động xuất nhập khẩu. Nhưng đến Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có hiệu lực thì tại Điều 2 của Luật đã không nhập chung khái niệm xuất nhập khẩu tại chỗ với khái niệm xuất nhập khẩu nữa, đó là lý do xuất nhập khẩu tại chỗ không được hoàn thuế.

  Về thuế giá trị gia tăng

  Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Mục 1 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì “Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật là đối tượng được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%”.

  Điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Mục 1 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

   

   

   
  3298 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận