Xuất khẩu xe ô tô vào khu phi thuế quan có được hưởng thuế suất giá trị gia tăng 0%?

Chủ đề   RSS   
 • #587112 30/06/2022

  Xuất khẩu xe ô tô vào khu phi thuế quan có được hưởng thuế suất giá trị gia tăng 0%?

  Doanh nghiệp có thực hiện xuất khẩu xe ô tô vào khu phi thuế quan thì có được hưởng thuế suất giá trị gia tăng là 0% hay không?
  Thông thường với những trường hợp xuất khẩu thì sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng là 0%, tuy nhiên việc được hưởng thuế suất 0% còn cần thỏa mãn các điều kiện và không thuộc các trường hợp không được áp dụng thuế suất 0% theo quy định pháp luật.
  Theo đó với trường hợp xuất khẩu ô tô vào khu phi thuế quan thì căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
  "Điều 9. Thuế suất 0%
  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
  ...
  - Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
  ...
  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
  - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
  - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
  - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
  ...
  3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
  ...
  - Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;"

  =>> Như vậy xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan thì thuộc một trong các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định nêu trên.

   
  760 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận