Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

Chủ đề   RSS   
 • #428026 16/06/2016

  Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ

  Tình huống:

  Công ty A là công ty Việt Nam xuất khẩu hàng hóa cho Công ty B là công ty Hàn Quốc. Công ty C ở Việt Nam được công ty B chỉ định việc giao nhận hàng hóa. Như vậy, khi Công ty A xuất khẩu hàng hóa cho Công ty B nhưng chưa vận chuyển hàng hóa và vẫn đê hàng hóa tại cảng hải quan thì Công ty C có được phép nhập khẩu hàng hóa đó theo thủ tục hải quan thông thường luôn không hay phải thực hiện thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại chỗ.

  Giải quyết:

  - Theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

  Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

  - Đồng thời, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

  Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm bản chụp vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý).

  - Ngoài ra, khái niệm vận tải được có thể được hiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Bộ luật hàng hải 2005:

  Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hoá với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng; bằng chứng về sở hữu hàng hoá dùng để định đoạt, nhận hàng và là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

  Như vậy, Công ty A xuất khẩu hàng hóa cho Công ty B nhưng không vận chuyển hàng hóa và giao hàng cho Công ty B thì Công ty C không thể thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa đó vì không có chứng từ vận chuyển. Chính vì vậy, Công ty A phải thực hiện thủ tập xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.

   
  8866 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận