Xuất hóa đơn sai ngày theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #591845 29/09/2022

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 1220
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Xuất hóa đơn sai ngày theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì xử lý như thế nào?

  Ngày 13/05/2022 bên e có xuất 1 hóa đơn theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, 2 bên đã kê khai quý 2, quý 3. Sau đó phát hiện xuất hóa đơn xuất sai ngày thì xử lý như thế nào ạ?

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591891   29/09/2022

  Xuất hóa đơn sai ngày theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì xử lý như thế nào?

  Về vấn đề xử lý hóa đơn đã lập trước khi Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thì được hướng dẫn tại Điều 12 khoản 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC:

  "6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế)."

   
  Báo quản trị |  
 • #591947   29/09/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 4410
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 32 lần


  Xuất hóa đơn sai ngày theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì xử lý như thế nào?

  Hiện tại, Thông tư 32/2011/TT-BTC đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi Thông tư 78/2021/TT-BTC. Do đó, những hóa đơn bị sai sót xuất theo Thông tư 32 sẽ được xử lý như sau:

  Căn cứ theo khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, khi bạn đã sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC và phát hiện ra hóa đơn đã lập theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sai sót thì xử lý như sau:

  - Phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót với người mua;

  - Thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

  - Lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót

  Hóa đơn điện tử thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

  - Ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

  Vì bạn đã dùng hóa đơn sai sót này để kê khai thuế quý 2 và quý 3 nên sau khi xử lý hóa đơn sai sót theo hướng dẫn bên trên, bạn tiến hành lập tờ khai thuế bổ sung để xử lý tờ khai thuế quý 2 và quý 3 trước đó bị sai sót.

   
  Báo quản trị |  
 • #595115   30/11/2022

  Xuất hóa đơn sai ngày theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì xử lý như thế nào?

  Trường hợp hóa đơn đã lập theo quy định cũ có sai sót thì các bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT sau đó lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Lưu ý nếu đã thực hiện kê khai thuế theo hóa đơn cũ thì cần phải nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hóa đơn điện tử mới đã lập. 

   
  Báo quản trị |