Xuất hóa đơn hoạt động môi giới cho nước ngoài như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #533854 29/11/2019

  Xuất hóa đơn hoạt động môi giới cho nước ngoài như thế nào?

  Điều 9. Thuế suất 0%
  ...
  b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.
  Công văn 11783/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành có hướng dẫn thêm như sau:
  "Từ 01/01/2014, Công ty ký hợp đồng trực tiếp cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn thị trường Việt Nam, môi giới, giới thiệu khách hàng cho tổ chức nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thì các dịch vụ này xác định là dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam, không được xác định là dịch vụ xuất khẩu, phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. "
  Như vậy, chia thành các trường hợp như sau:
  - Nếu cung cấp dịch vụ môi giới cho bên nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thì chịu thuế suất 10%. Xuất hóa đơn GTGT như bình thường, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC
  -  Nếu cung cấp dịch vụ môi giới cho bên nước ngoài, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (tiêu dùng ngoài Việt Nam) thì đây là dịch vụ xuất khẩu, thuế 0% và không xuất hóa đơn GTGT mà xuất hóa đơn thương mại (hay còn gọi là invoice)
  Xem công văn về hóa đơn thương mại: Công văn 26781/CT-HTr năm 2015 sử dụng hóa đơn thương mại cho dịch vụ xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
   
  7481 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận