Xuất hóa đơn cá nhân trước khi thành lập doanh nghiệp được không?

Chủ đề   RSS   
 • #569473 28/03/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Xuất hóa đơn cá nhân trước khi thành lập doanh nghiệp được không?

  Chị sắp thành lập doanh nghiệp, hiện tại chị ký hợp đồng kinh doanh, mua sắm thiết bị với tên cá nhân và khi có giấy phép kinh doanh thì hạch toán vào chi phí doanh nghiệp được không? xuất hóa đơn cá nhân được không? 
   
  317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569492   28/03/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Liên quan đến nội dung trên chị có thể tham khảo chi tiết tại đường link sau đây:

  https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/bai-viet/chi-phi-truoc-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-co-duoc-coi-la-chi-phi-hop-ly-384.html

  Căn cứ pháp lý:

  - Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

  - Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

  - Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

  => Nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì việc chị ký hợp đồng kinh doanh, mua sắm thiết bị với tên cá nhân vẫn được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp chị nhé.

  Việc xuất hóa đơn cá nhân vẫn được nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

  Lưu ý: Căn cứ quy định Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi có đầy đủ các chứng từ sau:

  - Có văn bản ủy quyền của các sáng lập viên cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.

  - Hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (có chứng từ chứng minh).

  Trường hợp các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp giấy phép thành lập nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |