Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #524242 30/07/2019

  Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất đai

  Trường hợp ông Nguyễn Văn A tự ý trồng cây tràm trên đất nghĩa địa do UBND xã quản lý( đất phi nông nghiệp không phải là đất ở)

  Thời điểm trồng: Từ sau 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014. Tại thời điểm trồng UBND xã không lập văn bản vi phạm hành chính, không có bất cứ văn bản xử lý nào.

  Nay hộ ông A đang khai thác và chuẩn bị trồng mới.

  Em xin hỏi trường hợp này muốn xử lý hành chính và thu hồi lại quỷ đất để thực hiện việc chôn cất mồ mã của nhân dân thì thực hiện như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật. Áp dụng các căn cứ pháp lý....?

   

   

   
  13292 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn maiarchico vì bài viết hữu ích
  HuyenVuLS (01/08/2019) ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524250   30/07/2019

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1603 lần
  Lawyer

  Căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý trong đó sẽ có các mức xử phạt vi phạm do lấn chiếm đất theo hình thức xử phạt hành chính hoặc hình sự và cưỡng chế thu hồi…Hình thức xử phạt vi phạm hành chính đất

  Cụ thể việc xử lý vi phạm lấn, chiếm đất đai sẽ có các hình thức theo điều 4 Nghị định 102/2014/NĐ-CP đó là hình thức xử phạt chính gồm có cảnh cáo và phạt tiền. Điều 10 của Nghị định quy định về xử lý vi phạm trong lấn, chiếm đất như sau:

  “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

  4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

  b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

  Do đó,  Khi có hành vi tự ý trồng cây tràm trên đất nghĩa địa do UBND xã quản lý thì UBND xã phải lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  Theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người tự ý trồng cây là phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019) HuyenVuLS (01/08/2019) lanphan62 (07/08/2019) khoaluatdnc (23/11/2020)
 • #524524   31/07/2019

  tháng 6/2016, Hộ ông A được Lãnh đạo thôn Hợp đồng giao đất trái thẩm quyền (đất mặt nước chuyên dùng - công ích do UBND xã quản lý. tháng 8/ năm 2017 ông A đã xây dựng công trình nhà ở bán kiến cố. 

  UBND xã phát hiện, có QĐ hủy bỏ Hợp đồng. Lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính và QĐ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do lấn chiếm đất đai. 

  Ông A khiếu nại QĐ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. và yêu cầu UBND xã, thôn phải bồi thường tiền đất đã nộp và tiền xây dựng công trình? 

  Vậy, em xin hỏi: 

  1/ Việc xác định hành vi vi phạm đó của xã đã đúng chưa?

  2/ Việc UBND xã hủy bỏ Hợp đồng giao thầu của thôn có đúng ko?

  3/ Việc công dân đòi UBND xã, thôn bồi thường có đúng thẩm quyền ko?

  4/ UBND xã yêu cầu Trưởng thôn và Ban lah đạo thôn tìm mọi cách tìm nguồn kinh phí để trả lại tiền đất cho dân là có đúng chủ trương, chính sách ko?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tranyen11986 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/08/2019)
 • #524969   02/08/2019

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2178)
  Số điểm: 12435
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1603 lần
  Lawyer

  Khi có hành vi tự ý trồng cây tràm trên đất nghĩa địa do UBND xã quản lý thì UBND xã phải lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.Theo quy định nêu trên thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người tự ý trồng cây là phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. 

   

  Cập nhật bởi toanvv ngày 02/08/2019 11:29:17 SA

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/08/2019)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.