Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Chủ đề   RSS   
 • #607279 04/12/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (238)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 17/2023/TT-BNV về ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trong đó, quy định về xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

  1. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là gì?

  Theo khoản 1 Điều 3 Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì kiểm định chất lượng đầu vào công chức là kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

  2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

  Quy định về xử lý vi phạm của thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức được quy định tại Điều 5 Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, cụ thể:

  Khiển trách

  Giám thị phòng thi lập biên bản, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

  - Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình.

  - Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.

  - Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

  Cảnh cáo

  Giám thị phòng thi lập biên bản, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức khiển trách nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy, quy chế thi hoặc thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

  - Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác.

  - Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp có quy định khác).

  Đình chỉ thi

  - Thí sinh bị đình chỉ thi trong trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy, quy chế thi hoặc cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

  - Trưởng điểm thi kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định đình chỉ thi đối với thí sinh ngay trong ca thi. Việc đình chỉ thi được công bố công khai tại phòng thi.

  Trừ điểm bài thi

  - Thí sinh bị khiển trách trong khi làm bài thi sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi.

  -  Thí sinh bị cảnh cáo trong khi làm bài thi sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng trong kỳ thi.

  - Khi tổng hợp kết quả, căn cứ biên bản xử lý vi phạm do giám thị phòng thi lập và báo cáo của Trưởng ban coi thi, Thư ký Hội đồng kiểm định báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm định xem xét, quyết định việc trừ số câu đúng đối với trường hợp trên.

  Bên cạnh đó, thí sinh vi phạm nội quy, quy chế phải bị lập biên bản, giám thị phòng thi và thí sinh vi phạm cùng ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo với Trưởng điểm thi hoặc Phó Trưởng điểm thi. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì giám thị phòng thi mời hai thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận sự việc. Trường hợp có một trong hai thí sinh hoặc cả hai thí sinh được mời ký xác nhận sự việc không ký biên bản thì giám thị phòng thi vẫn lập biên bản và báo cáo Trưởng điểm thi xem xét, quyết định.

  Ngoài ra, đối với trường hợp thí sinh dự thi không ký xác nhận vào bảng kết quả thi trước khi ra khỏi phòng thi hoặc phát hiện thí sinh dự thi ký thay thí sinh dự thi khác thì giám thị phòng thi phải lập biên bản và báo cáo với Trưởng điểm thi hoặc Phó Trưởng điểm thi. Thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi, ngoài việc bị đình chỉ thi, tùy theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật hình sự.

  Như vậy, thí sinh dự thi kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hành vi vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

   
  39 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận