Xử lý tổ chức kinh tế khi chuyển nhượng dự án

Chủ đề   RSS   
 • #506451 31/10/2018

  hoangyennhi196
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2770
  Cảm ơn: 130
  Được cảm ơn 28 lần


  Xử lý tổ chức kinh tế khi chuyển nhượng dự án

  Chào mọi người, mình đang gặp về một vấn đề trong chuyển nhượng dự án đầu tư, cụ thể theo Điều 22 Luật đầu tư 2014 có quy định:

  "Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
   
  1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;
   
  b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."
   
  Nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế thì sẽ phải có dự án đầu tư, vậy khi họ chuyển nhượng dự án đầu tư này thì tổ chức kinh tế này sẽ xử lý ra sao, mình có đọc khoản 7 Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP có hướng dẫn nhưng không rõ lắm, cụ thể:
   
  "7. Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này. Trường hợp dự án thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này."
   
  Mong các bạn có thể giúp mình cách xử lý tổ chức khi tế khi chuyển nhượng dự án đầu tư với ạ, mình cảm ơn mọi người nhiều!
   
  1400 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận