Xử lý kỷ luật lao động

Chủ đề   RSS   
 • #502436 16/09/2018

  Xử lý kỷ luật lao động

  Thưa Luật sư

  Bạn em bị xử lý kỷ luật lao động sa thải do có hành vi gian lận trong bán hàng để lấy tiền của Công ty.

  Trong biên bản xử lý kỷ luật em thấy thành phần tham gia về phía người sử dụng lao động có 3 người, tuy nhiên phần ghi ý kiến thì chỉ có một người là giám đốc công ty nêu ý kiến và đề nghị mức xử lý là sa thải hai người kia không có ý kiến.và phần chữ ký của thành viên tham gia dự họp có ghi là Đại diện người sử dụng lao động và người ký vào mục này cũng chỉ có giám đốc ký hai người còn lại không ký.

  Theo em tìm hiểu thì Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định "Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do". Như vậy them em hiểu là biên bản thiếu chữ ký thì sẽ bị vô hiệu và có thể khởi kiện để yêu cầu công ty nhận lại người lao động phải không ạ?

   
  2380 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #502531   17/09/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1513)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1058 lần
  Lawyer

  Với vướng mắc trên, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  Điều 30 BLLĐ 2012 quy định về trình tự xử lý kỉ luật lao động như sau:

  Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

  2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

  3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

  Như vậy, biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp, trường hợp một trong các thành phần đã tham sự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do. Theo thông tin bạn cung cấp, biên bản xử lý kỷ luật chỉ có chữ kí của giám đốc, tuy nhiên, bạn k nói rõ hai người còn lại hông ký nhưng có nêu lý do không ký vào biên bản hay không. Do vậy trong trường hợp của bạn có 2 cách hiểu:

  + Thứ nhất, 2 người còn lại không ký vào biên bản nhưng họ có nói rõ lý do không kí thì biên bản xử lý kỷ luật lao động có giá trị pháp lý.

  + Thứ hai, 2 người còn lại không ký vào biên bản xử lý kỷ luật lao động và họ không nói rõ lý do thì biên bản xử lý kỷ luật lao động không có giá trị pháp lý. Do trình tự xử lý kỷ luật lao động là không đúng quy định của pháp luật nên Công ty cho bạn nghỉ việc là trái pháp luật. Theo đó, bạn có thể khởi kiện để yêu cầu công ty nhận lại bạn trở lại làm việc.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  
 • #502630   19/09/2018

  Em có tham khảo một số ý kiến của các anh chị học luật thì các anh chị tư vấn rằng:
   
   Khoản 3 Điều 30 nghị định 05 quy định "Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản". Đồng thời khoản 1 điều Điều 30 nghị định 05 cũng quy định  "Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp".. Quy định này được hiểu chỉ cần thông qua các thành viên dự họp, còn chữ ký là chữ ký của các thành phần tham gia, các thành phần tham gia phải hiểu là: Người sử dụng lao động, người vi phạm và đại diện công đoàn theo như khoản 1. Do đó em không nên khởi kiện ạ. Mong luật sư tư vấn giúp em ạ.
   
  Báo quản trị |  
 • #502704   20/09/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1513)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1058 lần
  Lawyer

  Tôi đã trả lời vấn đề bạn thắc mắc trong trường hợp của bạn có 2 cách hiểu:

  + Thứ nhất, 2 người còn lại không ký vào biên bản nhưng họ có nói rõ lý do không kí thì biên bản xử lý kỷ luật lao động có giá trị pháp lý.

  + Thứ hai, 2 người còn lại không ký vào biên bản xử lý kỷ luật lao động và họ không nói rõ lý do thì biên bản xử lý kỷ luật lao động không có giá trị pháp lý. Do trình tự xử lý kỷ luật lao động là không đúng quy định của pháp luật nên Công ty cho bạn nghỉ việc là trái pháp luật. Theo đó, bạn có thể khởi kiện để yêu cầu công ty nhận lại bạn trở lại làm việc. Việc bạn có khởi kiện hay không là còn tùy thuộc vào ý chí của bạn nếu như bạn thấy có căn cứ.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;