Xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ ba?

Chủ đề   RSS   
 • #589960 24/08/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ ba?

  Theo Điểm b Khoản 1 Điều 52 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định:

  “Điều 52. Vi phạm quy định chính sách dân số

  1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  [...]

  b) Vi phạm chính sách dân số.[...]”

  Theo đó, Khoản 1 Mục III Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 có quy định về công tác dân số trong tình hình mới có quy định như sau: “Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.”

  => Như vậy, theo Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 thì đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con. Nên việc đảng viên sinh con thứ 3 vẫn có thể xem là vi phạm chính sách dân số và bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Quy định 69-QĐ/TW năm 2022

   
  361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591776   29/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3243
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Xử lý kỷ luật Đảng viên sinh con thứ ba?

  Cám ơn thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Ngoài ra mình bổ sung thêm

  Tại Khoản 1.3 Mục 1 và Khoản 2.3 Mục 2 Phần B Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 quy định: 

  “B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

  2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  2.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

  d) Không hoàn thành nhiệm vụ

  Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

  - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  …”

  Như vậy, căn cứ theo hướng dẫn trên, khi đảng viên vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội (sử dụng các chất ma túy) đã bị xử lý kỷ luật trong 1 năm thì đảng viên đó sẽ xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ", và nếu đảng viên vi phạm này chiếm hơn 20% đảng viên trong chi bộ thì chi bộ đó sẽ xếp loại "không hoàn thành nhiệm vụ".

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)