XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chủ đề   RSS   
 • #396441 15/08/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

  Theo Thông tư dự thảo của Bộ Tài chính về huớng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu, việc tiếp thu và xử lý hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. được thực hiện như sau:

  cổ phiếu, trái phiếu, chào bán

  cổ phiếu, trái phiếu, chào bán

  cổ phiếu, trái phiếu, chào bán

  cổ phiếu, trái phiếu, chào bán

  cổ phiếu, trái phiếu, chào bán

  Xem chi tiết tại dư thảo đính kèm:

   
  5151 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận