Xử lý hành chính khi không xác định được đối tượng vi phạm?

Chủ đề   RSS   
 • #504918 15/10/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Xử lý hành chính khi không xác định được đối tượng vi phạm?

  Câu hỏi: Trình tự, thủ tục để xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp không xác định được đối tượng?

  Câu trả lời:

  Căn cứ theo Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

  “Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

  a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này;

  b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

  ...

  2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

  Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.”

  Theo quy định trên thì việc không xác định được đối tượng vi phạm thì người có thẩm quyền xử lý không được ra quyết định xử phạt mà chỉ được áp dụng tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục.

   

   

   
  7716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579640   26/01/2022

  Xử lý hành chính khi không xác định được đối tượng vi phạm?

  Cho tôi hỏi thêm, trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính. Muốn áp dụng biện pháp khắc phục thì ra quyết định như thế nào (Mẫu số bao nhiêu). Rồi thông tin cá nhân vi phạm ghi như thế nào, có thể bỏ trống được không

   
  Báo quản trị |