Xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong thời hạn bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #598163 31/01/2023

  Xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong thời hạn bao lâu?

  Theo quy định tại Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009) thì thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể như sau:

  - Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.
  - Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:
  + Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;
  + Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;
  + Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;
  + Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.
  - Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.
  - Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 119
  Luật Sở hữu trí tuệ 2005; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

   
  164 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599738   28/02/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong thời hạn bao lâu?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên, vì lợi ích của mình doanh nghiệp cần quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp mà mình có. Khi tạo ra một sáng chế/giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp hay sử dụng một nhãn hiệu doanh nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối tượng đó và khi được cấp văn bằng bảo hộ, đối tượng đó trở thành tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy thời gian đăng ký rất quan trọng, giúp bảo vệ được quyền sở hữu của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |