Xóa tên đảng viên khi không thực hiện chuyển sinh hoạt đảng sau khi chuyển nơi sinh sống, công tác

Chủ đề   RSS   
 • #605861 04/10/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1919)
  Số điểm: 12645
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Xóa tên đảng viên khi không thực hiện chuyển sinh hoạt đảng sau khi chuyển nơi sinh sống, công tác

  Tình huống phát sinh là đảng viên đã cắt chuyển sinh hoạt Đảng từ đơn vị cũ nhưng quá 3 tháng không chuyển sang sinh hoạt đơn vị mới. Vậy việc xử lý như vậy có đúng hay không? Và Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng trong trường hợp nào?
   
  Thủ tục xóa tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng
   
  Liên quan vấn đề này, tại Điểm d Mục 4.3 Phần II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành có quy định như sau:
   
  - Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng và cơ sở dữ liệu đảng viên cần liên hệ, thông báo đến đảng viên và tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đảng viên đi để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt hoặc từ ngày đảng viên nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng thì làm văn bản báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.
   
  - Cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên không nộp hồ sơ hoặc chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xóa tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xóa tên đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi biết.
   
  Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì khi đảng viên không nộp hồ sơ hoặc chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xóa tên đảng viên. Như thế nào là lý do chính đáng thì không có hướng dẫn cụ thể nên tùy theo trường hợp thực tế, đảng viên có thể liên hệ cấp ủy nhằm được thông báo, trao đổi chi tiết hơn. Nếu không giải trình được thì cấp ủy ra quyết định xóa tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt đảng”.
   
  Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng
   
  Liên quan vấn đề này có 2 trường hợp khác nhau điều chỉnh cho các đối tượng khác nhau. Cụ thể tại Mục 1 Phần IV Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành có quy định như sau:
   
  (1) Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng:
   
  - Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng.
   
  - Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ), chi ủy hoặc bí thư (phó bí thư) chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.
   
  - Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định.
   
  (2) Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng không vì lý do tuổi cao, sức yếu như trên:
   
  - Được vận dụng trường hợp thứ nhất nêu trên để xét cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau đây: Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú; Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng; đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng; Đi làm việc lưu động trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định; Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt đảng; Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng.
   
  - Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ.
   
  - Chi bộ xét, ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cơ sở xét, quyết định.
   
  257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận