Xin văn bản qui định pháp luật về thẻ miễn thi thực 5 năm đối với người nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #306040 10/01/2014

  Xin văn bản qui định pháp luật về thẻ miễn thi thực 5 năm đối với người nước ngoài

  Chào mọi người,

  Em đang tim kiếm thông tin về qui đnh pháp luật đối với người nước ngoài có mễn thi thực 5 năm.

  Sau khi hết hạn 90 ngày miễn thi thực người này được gia hạn tạm trú 90 ngày tiếp theo với mức phí 10 USD ( thông tin của cục XNC HCM

   

   Mẫu (Form) N5 

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
  Application for visa issuance, replacement, modification, or stay extension
  (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
  To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

  Nhưng tại Cục XNC HN thì thông báo là không được gia hạn tạm trú mà phải rời khỏi VN rồi trở lại hoặc làm visa mới mức phí là 55USD

  Nên anh chi nào có văn bản pháp luật qui định rõ ràng cũng như hướng dẫn cụ thể về miễn thi thực thi cho em xin,

   

  Đa Tạ rất nhiều.

  A&H

   
  4343 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận