Xin nghỉ trong trường hợp đã hết ngày phép

Chủ đề   RSS   
 • #534009 30/11/2019

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Xin nghỉ trong trường hợp đã hết ngày phép

  Trường họp có 1 chị đã nghỉ hết chế độ phép năm rồi, giờ có Mẹ bệnh cấp cứu ở  bệnh viện  chợ rẫy. Hiện nay chị này muốn xin Ban giám đốc cho nghỉ 5 đến 7 ngày để đi nuôi Mẹ
   
  Chị này tính xin nghỉ những trường hợp như sau:
   
  1/ Nghỉ chế độ ốm đau cho chị
   
  2/ Nghỉ  nợ phép trừ cho năm sau
   
  3/ Nghỉ không hưởng lương
   
  Như  vậy Giám đốc có giải quyết cho chị này nghỉ không, nếu nghỉ thì giải quyết chị này nghỉ trường hợp nào?
   
  - Nếu nghỉ chế độ ốm đau hay nợ ngày phép Giám đốc có cần lấy ý kiến của tất cả nhân viên trong toàn bệnh viện rồi mới giải quyết không? Hay Ban Giám đốc họp cán bộ chủ chốt quyết định là được?
   
  -Nếu nghỉ không hưởng lương thì cần những thủ tục gì ?
   
   
  940 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534061   30/11/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Thứ nhất: Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội 2014 chỉ quy định chế độ ốm đau trong 2 trường hợp:

  - Bản thân người lao động bị ốm và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

  - Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

  Luật không có quy định trường hợp chăm sóc mẹ bị ốm, do đó không thể giải quyết chế độ nghỉ ốm đau trong trường hợp của chị này.

  Thứ hai: Nghỉ không hưởng lương

  Luật viên chức 2010 quy định:

  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

   4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập." 

  Như vậy, luật không có hạn chế số ngày nghỉ không hưởng lương của viên chức, cũng không có quy định thủ tục để nghỉ không hưởng lương là như thế nào.  Đây là thỏa thuận giữa viên chức và đơn vị. Đơn vị chị có thể xem xét hoàn cảnh  của viên chức và đồng ý cho người này nghỉ việc chăm mẹ ốm.

  Thứ ba: Nghỉ nợ ngày phép của năm sau 

  Theo Điều 111 Bộ luật lao động 2012

  "Điều 111. Nghỉ hằng năm

  ...

  3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần."

  Trường hợp của người lao động này có thể hiểu là nghỉ gộp 2 năm, tức người này gộp ngày phép năm của năm này với ngày phép năm của năm sau để nghỉ gộp. Trường hợp này vẫn là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Luật không có quy định  về việc "lấy ý kiến của tất cả nhân viên trong toàn bệnh viện rồi mới giải quyết " và thực tế là không cần thiết, cũng không nên làm như vậy. Đây là thỏa thuận căn cứ trên quyền của người lao động và người sử dụng lao động, không liên quan đến các lao động khác trong đơn vị.

  Còn việc "Ban Giám đốc họp cán bộ chủ chốt quyết định" là quy chế giải quyết vấn đề nhân sự nội bộ của đơn vị chị, pháp luật cũng không quy định chi tiết.
   

   
  Báo quản trị |  
 • #534278   01/12/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14960)
  Số điểm: 99989
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5356 lần
  SMod

  Làm sao biết chị này có phải là viên chức hay không mà viện dẫn Luật Viên chức???

   
  Báo quản trị |  
 • #534337   01/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề xin nghỉ trong trường hợp đã hết ngày nghỉ phép nêu trên, mình có ý kiến như sau về 3 trường hợp bạn đưa ra:

  Thứ nhất, nghỉ chế độ ốm đau cho chị, căn cứ theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014  quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

  "1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

  2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền."

  Trường hợp chị này đi chăm sóc mẹ nên không thể cho nghỉ theo chế độ ốm đau được.

  Thứ hai, nghỉ phép trừ nợ cho năm sau. Căn cứ khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ phép hằng năm:

  "3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần."

  Do vậy có thể áp dụng cho chị này nghỉ gộp ngày nghỉ hằng năm được.

  Thứ ba, nghỉ không hưởng lương. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Do vậy có thể cho chị này nghỉ không hưởng lương.

  Trên đây là ý kiến quan điểm của mình về nội dung, vấn đề bạn đưa ra.·

   
  Báo quản trị |