Xin Mẫu bổ nhiệm Phó giám Đốc

Chủ đề   RSS   
 • #15265 08/08/2009

  loibuon

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/07/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin Mẫu bổ nhiệm Phó giám Đốc

  Cty của em là cty TNHH 2 thành viên , em muốn bổ nhiệm chức danh PGĐ và muốn uỷ quyền cho PGĐ ký thay tất cả các giấy tờ liên quan như hoá đơn và sec Ngân Hàng... Vậy có thể cho em xin mẫu giấy uỷ quyền và Quyết Định bổ nhiệm được không ? và cho em hoi là những giấy tờ này phải nộp cho cơ quan thuế luôn phải không.  Em Cảm ơn nhiều !

   
  138165 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn loibuon vì bài viết hữu ích
  phuongbinhminh (17/06/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #51281   07/04/2010

  minhlinh006
  minhlinh006

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mẫu bổ nhiệm Phó giám Đốc


  Cho em xin Mẫu bổ nhiệm Phó giám Đốc
                                       


  hiện nay e muốn bổ nhiệm 1 ngừơi ngoài vào cty e làm phó giám đốc ,vậy 
  A vui lòng cho E xin mẫu bổ nhiệm chức vụ nhé. xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #52537   29/05/2010

  Cty của em là cty TNHH 2 thành viên , em muốn bổ nhiệm chức danh PGĐ và muốn uỷ quyền cho PGĐ ký thay tất cả các giấy tờ liên quan như hoá đơn và sec Ngân Hàng... Vậy có thể cho em xin mẫu giấy uỷ quyền và Quyết Định bổ nhiệm được không ? và cho em hoi là những giấy tờ này phải nộp cho cơ quan thuế luôn phải không.  Em Cảm ơn nhiều !
   
  Báo quản trị |  
 • #55924   04/07/2010

  lstri
  lstri
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2010
  Tổng số bài viết (245)
  Số điểm: 1929
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 57 lần  Chào bạn.
  Mình là LS Trí- 0906 344 997. tridang81@yahoo.com.
  Mình gửi bạn mẫu QĐbổ nhiệm PGD.
  Uỷ quyền thì cũng tương tự thôi.
  Có gì không rõ thì gọi cho mình.  Công ty TNHH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TM & DV MẶT TRỜI                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số 01/2009/QĐ                                                    --------------------------------

                                                                                                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm

                                                             

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

   

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

  - Căn cứ Điều lệ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mặt Trời được các thành viên thông qua ngày 20/11/2005;

  - Căn cứ nhu cầu của công ty;

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1: Bổ nhiệm   Ông Nguyễn Văn B chức danh  Phó Giám đốc công ty …

           Phó Giám đốc: Nguyễn Văn B              Nam

  Sinh ngày: 25/12/1970   

  Dân tộc: Kinh    Quốc tịch:Việt Nam

  CMND số:022000000    Ngày cấp: 30/04/2000        Nơi cấp: Công an TP.HCM

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 220 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận 3

  Chỗ ở hiện tại: 220 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận 3

   

   

  Điều 2: Ông Nguyễn Văn B, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

                                                                                                   

                                                               GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  Nơi nhận:                                                                                       (ký tên và đóng dấu của công ty)

  - Như điều 3;

  - Lưu.

   

                                                                                                                    

                                                                                                                      NGUYỄN VĂN A

   

  Luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ - 0906 344 997 - luatsuductri@yahoo.com

  HÃNG LUẬT ROMA - 45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

  Web; romalaw.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #58638   25/08/2010

  Thuyna84
  Thuyna84

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2010
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 410
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  #ece9d8;">

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT – XD - TM 

  THÀNH HƯNG

  #ece9d8;">

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  ------****------

  #ece9d8;">

  Số: ……………../QĐ

  #ece9d8;">

  TP. Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng ….. năm…..

   

   

  -         Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005

  -         Căn cứ Giấy Chứng Nhận ĐKKD số 4103001615 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và  Đầu tư cấp ngày 20/05/2003

  -         Căn cứ vào trách nhiệm quyền hạn và chức năng Giám đốc Công ty

  -         Căn cứ nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thành Hưng Giấy CN ĐKKD số 0303543485 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và  Đầu tư  cấp ngày 12/12/2005

  -         Căn cứ vào năng lực trình độ

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v: Bổ nhiệm phó giám đốc công ty)

   

   

  Điều I: Nay Quyết định bổ nhiệm Bà Phùng Thị Hồng         Giới tính: Nữ

  Sinh ngày: 01/04/1973               Dân tộc: Kinh                        Quốc tịch: Việt Nam

  CMND số: 11231233456             Cấp ngày: 24/07/2003          Tại: CA

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................
  Chổ ở hiện tại: .............................................

  Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

   

  Điều II: Trách nhiệm và Quyền hạn

  -         Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và pháp luật quy định

  -     Được toàn quyền ký các quyết định bổ nhiệm nhân sư Công ty, các hợp đồng kinh tế với các tổ chức cá nhân và tổ chức kinh tế giao dịch tại công ty.

   

  Điều III: Các phòng Ban Công ty và Bà Phùng Thị Hồng chiếu theo Quyết định thi hành.

   

   

  #ece9d8;">

   

   

   

  Nơi nhận:

  -         Bà Phùng Thị Hồng

  -         Các phòng Ban công ty

  -         Lưu VP

  #ece9d8;">

  Giám đốc

  NGUYỄN HÙNG ANH

   
  Báo quản trị |  
 • #143167   27/10/2011

  lawyerphanvn
  lawyerphanvn

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (72)
  Số điểm: 1161
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 52 lần


  Gửi cả nhà tham khảo thêm một mẫu nữa nhé!
  Nguồn: http://youbiz.vn/index.php/biu-mu/kinh-doanh-thng-mi/418-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc.html
  -----------

  Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

  CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

  WWW.YOUBIZ.VN

  -------------

  Số ...... /QĐ – YOUBIZ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

                        

  Tp.HCM, ngày      tháng     năm 2011

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

  V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

   

   

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CÔNG TY LUẬT YOUBIZ

  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

  - Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty LUẬT YOUBIZ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;

   - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

  -  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Công ty LUẬT YOUBIZ  đối với:

  Luật sư ………………………………………….  Giới tính: Nam

  Sinh ngày: 10/12/1982    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

  Chứng minh nhân dân số: 201517724  Ngày cấp: 04/09/2008 Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

  Nơi đăng ký HKTT: tổ 52, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

  Chỗ ở hiện tại: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

  Chức vụ: Phó Giám đốc

   

  Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:                

  -         Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

  -         Thay mặt Giám đốc và phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên những phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc Công ty.

  -         Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

  -         Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

  -         [Liệt kê các quyền và nghĩ vụ khác tùy theo tình hình của Công ty và phạm vi ủy quyền.]

          

  Điều 3: Luật sư Phan Trường Hân (đại diện theo pháp luật) , …………………… (Phó Giám đốc) và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

                                                                       

  Nơi Nhận:

  - Như Điều 1

  - Lưu VP

  - Thông báo trên www.youbiz.vn

  T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  CHỦ TỊCH

  (Đã ký và đóng dấu)

   

  PHAN TRƯỜNG HÂN

  Cập nhật bởi lawyerphanvn ngày 27/10/2011 08:53:49 SA

  Lawyer PHAN TRƯỜNG HÂN (JOHN)

  Web: www.PazPus.com

   
  Báo quản trị |  
 • #389606   26/06/2015

  Cho em hỏi mẫu bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty đối với công ty liên doanh có gì khác với các mẫu trên không ạ? Xin giải đáp giúp em.

  Em cám ơn rất nhiều ^^

   
  Báo quản trị |  
 • #395025   04/08/2015

  hoangthanhtam84
  hoangthanhtam84

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình có câu hỏi như bạn này, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh/chị trong 

  loibuon viết:
  Cty của em là cty TNHH 2 thành viên , em muốn bổ nhiệm chức danh PGĐ và muốn uỷ quyền cho PGĐ ký thay tất cả các giấy tờ liên quan như hoá đơn và sec Ngân Hàng... Vậy có thể cho em xin mẫu giấy uỷ quyền và Quyết Định bổ nhiệm được không ? và cho em hoi là những giấy tờ này phải nộp cho cơ quan thuế luôn phải không.  Em Cảm ơn nhiều !

   
  Báo quản trị |  
 • #492749   28/05/2018

  Xin mẫu Giấy ủy quyền và Quyết định bổ nhiệm Phó giám Đốc

  Cty của tôi là cty TNHH 2 thành viên , muốn bổ nhiệm chức danh PGĐ và muốn uỷ quyền cho PGĐ ký thay tất cả các giấy tờ liên quan như hoá đơn và sec Ngân Hàng... Vậy cho tôi xin mẫu giấy uỷ quyền và Quyết Định bổ nhiệm.Cảm ơn nhiều!

   
  Báo quản trị |