Xin hỏi về việc ủy quyền khiếu nại

Chủ đề   RSS   
 • #420681 05/04/2016

  Xin hỏi về việc ủy quyền khiếu nại

  Ông B được 25 gia đình ủy quyền để thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định của Chủ tịch của UBND huyện về phê duyệt giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng.

  Tuy nhiên, trong quá trình làm đại diện thực hiện quyền khiếu nại, ông B lại thuê VP luật sư thay mình để thực hiện quyền này, Đoàn xác minh giải quyết khiếu nại không chấp nhận làm việc với VP luật sư mà ông B đã thuê. 

  Xin luật sư tư vấn: VP luật sư mà ông B đã thuê có quyền là đại diện cho người khiếu nại không?

  Trân trọng cám ơn !

  Cập nhật bởi abcb1234567890 ngày 05/04/2016 02:47:27 CH
   
  14849 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #420700   05/04/2016

  Chào bạn,

  Nếu ông B nhờ luật sư thì luật sư không có quyền đại diện. Bạn tham khảo Điều 12 Luật khiếu nại tố cáo.

  Nếu gia đình bạn muốn lụât sư tham gia thì ai có liên quan đến việc khiếu nại này trực tiếp ủy quyền cho luật sư.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  vptttsl (05/04/2016) nguyenvanla123 (24/10/2017)
 • #508520   27/11/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 26 lần


  Luật quy định rõ bên được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc ủy quyền khi được bên ủy quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định nhưng nội dung ủy quyền không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và hình thức của hợp đồng ủy quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng ủy quyền ban đầu (Điều 564 Bộ luật dân sự 2015)
   
  "Điều 564. Ủy quyền lại
   
  1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây:
   
  a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền;
   
  b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.
   
  2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
   
  3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu."
   
  Người được ủy quyền lại cũng có các nghĩa vụ đối với người ủy quyền lại như của người ủy quyền lại với người ủy quyền theo Điều 565 Bộ luật dân sự 2015:
   
  “Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền
   
  1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
   
  2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
   
  3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
   
  4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
   
  5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
   
  6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này."
   
  Khi đó người được ủy quyền lại được phép thực hiện các công việc thay mặt người ủy quyền khi người đó không có mặt. Còn nếu người ủy quyền lại có mặt thì họ có thể tự thực hiện các công việc mà mình đã ủy quyền.
   
  Báo quản trị |  
 • #508974   30/11/2018

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 136 lần


  Trường hợp này của bạn Bộ Luật Dân sự 2015 điều 564 có quy định nhé

  Ông B có quyền thuê văn phòng Luật sư thay thế mình thực hiện việc này tuy nhiên việc ủy quyền lại cho văn phòng luật sư trên  phải có sự cho đồng ý của người ủy quyền ban đầu. Nếu trong giấy ủy quyền ban đầu, không ghi rõ về quyền được ủy quyền lại cho bên thứ 3 thì ông B cần thêm một giấy ủy quyền thứ 2, ghi rõ việc được ủy quyền cho bên thứ 3.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #511384   31/12/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Vậy trong trường hợp người có quyền khiếu nại ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình; thì khi giải quyết (trả lời đơn) cơ quan nhận được đơn khiếu nại sẽ gửi công văn trả lời cho ai? Gửi cho người được ủy quyền khiếu nại? Hay người khiếu nại?

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #511387   31/12/2018

  Theo quy định của pháp luật dân sự, cụ thể là tại Bộ luật dân sự thì pháp luật không cấm việc ủy quyền lại cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền. Do đó, trong trường hợp này ông B hoàn toàn có thể ủy quyền cho luật sư tham gia vụ việc này, nếu nội dung trong giấy ủy quyền ban đầu không cấm ông B ủy quyền lại cho người khác.

   
  Báo quản trị |