Xin hỏi về tính lãi dân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #572277 13/06/2021

  Xin hỏi về tính lãi dân sự?

  A cho B vay 200.000.000 VNĐ, thời hạn vay được xác định là 1 năm, lãi suất thoá thuận 2,5% tháng. Khi hết thời hạn vay, B trả được một nửa số nợ gốc. Số còn lại được A gia hạn 3 tháng nhưng B phải chịu lãi suất gấp đôi lãi suất thỏa thuận ban đầu. Hết 3 thùng gia hạn, B trả được toàn bộ số lãi theo thỏa thuận .Số còn lại bị quả hạn 6 tháng. T
   
  Hãy tính số tiến 1 còn phải trả A theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015,
   
  909 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận