Xin hỏi về pháp luật đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #560765 21/10/2020

  Xin hỏi về pháp luật đầu tư?

  E làm phòng Tài chính- kế hoạch huyện phụ trách mảng đầu tư rất mong được anh/chị Bên Thư viện pháp luật giúp đỡ.

  1. Những dự án, chủ đầu tư là ai, phòng tài chính kế hoạch huyện chủ trì thẩm định và quyết toán dự án?

  2. Những dự án nào huyện làm chủ đầu tư?

  3. Trình tự thực hiện một dự án đầu tư xây dựng?

  a) VD: công trình giao thông A, cấp IV, BTCT, R= 3 mét, đấu thầu thi công qua mạng

  b) VD: công trình Trường học B, cấp III, xây mới, đấu thầu thi công qua mạng.

  4. Nếu kết quả đơn vị chấm thầu, chấm đơn vị A đậu và giá thấp nhất, có 03 đơn vị tham gia là A, B, C. Nhưng khi thẩm định đơn vị A chưa đủ hết điều kiện trong hồ sơ mời thầu. xử lý như thế nào? giả sử đơn vị B thỏa mãn hết điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhưng giá đứng thứ 02 thì xử lý như thế nào?

  5. Ban QLDA huyện Z đăng mời thầu 02 gói thầu thi công qua mạng thuộc huyện Z, cùng thời gian. Công trình 1: công trình A thuộc xã A; Công trình 2: công trình B thuộc xã B. Theo hình thức 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Lúc mở thầu có công ty 123 đấu thầu cùng một lúc 02 gói thầu nêu trên. Với giá thấp nhất và thỏa mãn đủ điều kiện hồ sơ mời thầu được xếp hạng 1 tại 02 gói thầu trên.

  a) Tình huống 1: nếu công ty 123 bị trùng nhân sự và máy móc ở cả 02 gói thầu thì như thế nào ? (trong hồ sơ mời thầu yêu cầu có giấy cam kết, nếu thắng thầu nhân sự đó phải thực hiện gói thầu trên, máy móc cũng vậy)

  b) Tình huống 2: nếu công ty 123 bị trùng máy móc ở cả 02 gói thầu thì như thế nào ? (trong hồ sơ mời thầu yêu cầu có giấy cam kết, nếu thắng thầu nhân sự đó phải thực hiện gói thầu trên, máy móc cũng vậy)

  c) Tình huống 3: nếu công ty 123 làm giấy cam kết chuyển đổi nhân sự khác và máy móc khác thực hiện công trình còn lại (nếu đậu cả 02 gói thầu) có được không? Nếu công ty 123 làm đề nghị trình bày (nếu đậu cả 02 gói thầu) 02 gói thầu thuộc 02 xã của huyện có thể chạy qua lại thực hiện mà không cần thay đổi nhân sự hoặc máy móc có được không?

  d) Tình huống 4: nếu 02 gói thầu trên đăng tải khác thời gian cách nhau 10 ngày, cũng công ty 123 đấu trùng nhân sự và máy móc nhưng gói thầu 01 đang thẩm định, gói 2 mới vừa mở thầu? nhà thầu nói lí do không biết có đậu không nên tiếp tục đấu thầu gói 2. có đúng không?

   
  682 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn datchauthanhst@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận