Xin hỏi về cách ghi sổ đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #539148 22/02/2020

  Xin hỏi về cách ghi sổ đỏ

  Xin luật sư tư vấn giúp, khi nào cần ghi tên vợ và chồng vào trong sổ đỏ , khi nào thì không cần ghi tên vợ chồng vào trong sổ đỏ

   
  1886 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanh650404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539282   25/02/2020

  pigreen
  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Chào bạn, 

  Đối với trường hợp của bạn, hiện nay đã có quy định khá rõ ràng tại Điều 33 34 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Đầu tiên, phải xác định quyền sử dụng đất này có được trước hay sau thời kỳ hôn nhân. Nếu tài sản có được sau khi kết hôn thì được xác định là tài sản chung vợ chồng (theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014).

  Căn cứ vào Điều 34 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung vợ chồng thì:

  1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  ...

  Như vậy, bạn phải xác định quyền sử dụng đất này có trước hay sau khi kết hôn; nếu có sau khi hai bạn kết hôn thì GCNQSDĐ phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp hai vợ chồng bạn có thỏa thuận khác.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/02/2020)
 • #539717   28/02/2020

  cho mình hỏi thêm một điều ; trường hợp hai vợ chồng có thỏa khác, vậy thỏa thuận đó là gì và đươc quy định như thế nào 

  xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanh650404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/02/2020)
 • #539850   29/02/2020

  Theo quy định tại khoản 4Điều 98 Luật đất đai 2013, như sau:
  Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   
  [...]
   
  4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.
   
  Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.
   
  [...]
   
   
   
  Theo đó, nếu là tài sản chung của vợ chồng thì sổ đỏ sẽ phải ghi cả họ tên vợ và chồng. Nếu muốn chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng thì phải có thỏa thụân bằng văn bản về việc đứng tên trên sổ đỏ theo quy định tại Điều 34 Luật hôn nhân và gia đình 2014 hoặc đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  thanh650404 (02/03/2020)
 • #539912   29/02/2020

  pigreen
  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Hi bạn, trường hợp có thỏa thuận khác có thể là vợ chồng thỏa thuận xem một trong hai người ai sẽ là người đứng tên ý.

  Nếu thỏa thuận như vậy thì phải có văn bản thỏa thuận theo quy định tại Điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ-CP đó bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  thanh650404 (02/03/2020)
 • #540076   29/02/2020

  Haitran1995
  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Luật  đất đai và pháp luật  Dân sự, khi tên của vợ hoặc chồng vào sổ đỏ  khi tài sản này là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng  hoặc hai bên có văn bản thỏa thuận ghi riêng tên vợ hoặc chồng. Còn ghi  cả tên vợ và chồng vào sổ đỏ khi tài sản này là tài sản chung của cả hai vợ chồng  hoặc dù là tài sản riêng nhưng hai bên cùng thỏa thuận, thống nhất ghi chung cả hai vợ chồng vầo sổ đỏ. Điều này được huớng dẫn cụ thể thông qua Khoản 4 Điều 98 Luật đất đai 2013

  Ngoài ra, tại Điều 43 Luật hôn nhân gia đình quy định:

  "Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

  Như vậy, khi quyền sử dụng đất là tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng, hoặc là tài sản có truớc khi kết hôn của vợ hoặc chồng... thì trên sổ đỏ sẽ chỉ ghi tên vợ họăc chồng. Ngựoc lại nếu là tài sản chung hoặc hai bên cùng thống nhất, thỏa thuận thì sẽ ghi chung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   
  Báo quản trị |