Xin hỏi văn bản nào quy định về thế nào là tổ chức cấu thành?

Chủ đề   RSS   
 • #565025 21/12/2020

  Xin hỏi văn bản nào quy định về thế nào là tổ chức cấu thành?

  Tổ chức cấu thành trong một đơn vị sự nghiệp là gì, một tổ chuyên môn của trường thcs có gọi là một tổ chức cấu thành không, có được quy định ở văn bản nào không, xin cảm ơn.

   
  1702 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lolambtc vì bài viết hữu ích
  UBNDBATXAT (11/12/2023) ThanhLongLS (21/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565058   21/12/2020

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2721)
  Số điểm: 19267
  Cảm ơn: 923
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Thuật ngữ bạn thắc mắc chưa có giải thích chính thức của cơ quan nào, nhưng có thể hiểu nôm na thế này:

  Cơ quan sử dụng công chức, viên chức có đơn vị công tác cấu thành là cơ quan trong đó có các bộ phận hoạt động mang tính độc lập tương đối và các bộ phận này kết hợp lại tạo nên một cơ quan hoàn chỉnh. Và ngược lại, cơ quan sử dụng công chức, viên chức không có đơn vị công tác cấu thành là cơ quan không có các bộ phận như trên.

  Nếu cứ theo cách hiểu này thì một tổ chuyên môn của trường thcs không được gọi là một tổ chức cấu thành.
   


   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/12/2020)
 • #607421   11/12/2023

  Xin hỏi văn bản nào quy định về thế nào là tổ chức cấu thành?

  Văn phòng HĐND và UBND huyện cấp huyện có biên chế là Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND huyện; Văn phòng. Cả 3 đều hoạt động theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ riêng nhưng chung 1 quỹ biên chế, quỹ lương. Như vậy, các Ban HĐND có phải đơn vị cấu thành không. Khi đánh giá bình xét công chức các Ban thực hiện như nào. Vì các Ban chỉ có 1 lãnh đạo Ban chuyên trách còn thành viên là Đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm

   
  Báo quản trị |