Xin hỏi khi thay đổi tên thì bằng cấp 2,3,cao đẳng có thay đổi không?

Chủ đề   RSS   
 • #539797 29/02/2020

  phongquan1313013

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Xin hỏi khi thay đổi tên thì bằng cấp 2,3,cao đẳng có thay đổi không?

  Chào mọi người,cháu có một câu hỏi muốn hỏi rằng khi thay đổi tên khai sinh thì bằng cấp 2,3 cao đẳng thì có thay đổi theo tên mới không ạ ? ai đã thay đổi được bằng cấp với tên mới thì cho chau xin ý kiến với ạ ?

   
  1091 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongquan1313013 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539894   29/02/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1084)
  Số điểm: 7600
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 170 lần


  Căn cứ Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền thay đổi tên như sau:
   
  "1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
   
  a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
   
  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
   
  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
   
  d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
   
  đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
   
  e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
   
  g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
   
  2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
   
  3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ."

  Theo đó, bạn có quyền yêu cầu thay đổi tên họ nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và việc thay đổi tên của bạn sẽ không làm thay đổi những văn bằng, chứng chỉ trước đây của bạn và bạn có quyền yêu cầu cấp lại văn bằng mới trong trường hợp này căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #539896   29/02/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Việc thay đổi họ, tên là không khó nhưng bạn sẽ rất khó khăn trong việc thay đổi họ tên ở tất cả các giấy tờ tùy thân, các bằng cấp trước đó của bạn; cũng như việc cần có quyết định thay đổi họ, tên đính kèm theo các bằng cấp, hồ sơ của bạn để chứng minh 2 tên là một. Nhưng nếu bạn có thể thực hiện, thay đổi tên thì những bằng cấp tên cũ trước đây sẽ không còn hiệu lực nữa. Bạn buộc phải thay đổi, hoặc xin cấp mới những bằng cấp mà bạn muốn (sử dụng). 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #540084   29/02/2020

  phongquan1313013
  phongquan1313013

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  cháu cảm ơn ạ tại vì nghe nói không thể thay đổi được tên bằng cấp được cấp trước khi thay đổi tên nên các văn bằng cấp sau khi đổi tên có được cấp theo tên mới không ạ ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongquan1313013 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/03/2020)
 • #540086   29/02/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1084)
  Số điểm: 7600
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 170 lần


  Nếu bạn muốn sửa đổi họ tên trên các văn bằng cũ đã được cấp trước đó thì cần nộp hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung họ tên trên các văn bằng, chứng chỉ này theo quy định tại Điều 23 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

  "Điều 23. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

  1. Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ:
   
  a) Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;
   
  b) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
   
  c) Trích lục hoặc quyết định thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
   
  d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
   
  đ) Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin ghi trên các giấy tờ này phải phù hợp với đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản này là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.
   
  2. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều này là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; người tiếp nhận hồ sơ phải ký xác nhận, ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
   
  3. Trình tự chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được quy định như sau:
   
  a) Người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;
   
  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lòi bằng văn bản và nêu rõ lý do;
   
  c) Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trong văn bằng, chứng chỉ. Quyết định chỉnh sửa phải được lưu trong hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ.
   
  d) Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ thông tin về văn bằng, chứng chỉ, các nội dung được chỉnh sửa của văn bằng, chứng chỉ vào phụ lục sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ."
   
  Báo quản trị |  
 • #540229   29/02/2020

  phongquan1313013
  phongquan1313013

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  vâng ạ vậy trong quá trình học để bằng cao đẳng được in tên mới thì phải làm sao ạ 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongquan1313013 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/03/2020)