Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #582584 31/03/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nếu không đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị gì?

   
  218 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582586   31/03/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

  "5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;"

  Ngoài ra căn cứ Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

  Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành"

  =>> Như vậy trường hợp cố ý gây thương tích trong trạng thái kích động mạnh không thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nên phải chịu hình thức xử phạt theo quy định nêu trên.

  Ngoài ra đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự sẽ do thỏa thuận các bên hoặc do tòa án xem xét dựa trên yếu tố lỗi của các bên và thiệt hại thực tế có thể chứng minh được.

   
  Báo quản trị |  
 • #583203   29/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (220)
  Số điểm: 1685
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 14 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Chào bạn, mình xin thông tin về phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Dân sự về trường hợp cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự dưới đây

  Quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  Ngoài ra căn cứ để bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  Căn cứ quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường quy định như sau:

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Căn cứ Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #583329   30/04/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương;

  c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh;

  d) Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;

  e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

  g) Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  h) Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép.

  Theo Điểm d Khoản 14 Điều này:

  đ) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này.

  Theo quan điểm cá nhân của mình, luật không quy định về xử phạt hành chính trường hợp cố ý gây thươn tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nếu không đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho nên mọi trường hợp cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đều có thể áp dụng hình thức xử phạt như đã nêu trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #584041   16/05/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Chào bạn, mình gửi đến bạn câu trả lời như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

  " Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

  […]5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;[…]"

  Ngoài ra, trường hợp này cũng không nằm trong trường hợp bị loại trừ xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

  Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành"

  Do đó, trường hợp cố ý gây thương tích trong trạng thái kích động mạnh không thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nên phải chịu hình thức xử phạt theo quy định nêu trên.

  Các yếu tố để xét xử phạt vi phạm hành chính sẽ căn cứ theo Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  “1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589268   01/08/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:

  “Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng:

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương;

  c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh;

  d) Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;

  e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

  g) Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  h) Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép.

  Theo Điểm d Khoản 14 Điều này:

  đ) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này.”

  Căn cứ quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường quy định như sau:

   

  “Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

  Căn cứ Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  “Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

  1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

  …”

  Theo đó, trong trường hợp cố ý gây thương tích hay gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý theo các điều luật nêu trên.

   

   

   
  Báo quản trị |