Xin giúp đỡ về thuế GTGT vãng lai (phân bổ)

Chủ đề   RSS   
 • #590421 30/08/2022

  huynhthanhch

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:22/07/2022
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Xin giúp đỡ về thuế GTGT vãng lai (phân bổ)

  Mình có vấn đề như thế này, mong được mọi người giúp đỡ cho. Mình có công trình xây dựng ngoài tỉnh có tổng giá trị hợp đồng bao gồm tất cả loại thuế dưới 1 tỉ đồng thì có phải nộp thuế GTGT vãng lai (thuế GTGT phẩn bổ) hay không? Mình xin cảm ơn.

   
  240 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthanhch vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590428   30/08/2022

  Xin giúp đỡ về thuế GTGT vãng lai (phân bổ)

  Chào Bạn, mình xin đưa một số thông tin có thể giải đáp cho trường hợp của bạn sau đây:

  Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì:

  Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

  1. Các trường hợp được phân bổ:

  [...]

  c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

  [...]

  2. Phương pháp phân bổ:

  [...]

  c) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:

  Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

  Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

  [...]

  3. Khai thuế, nộp thuế:

  [...]

  c) Đối với hoạt động xây dựng:

  c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

  c.2) Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

  [...]”

  Như vậy, nếu bên Bạn là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng ngoại tỉnh có tổng giá trị hợp đồng bao gồm tất cả loại thuế dưới 1 tỉ đồng thì bên Bạn phải tiến hành khai thuế, nộp thuế và phân bổ thuế GTGT theo quy định nói trên.

  Thông tin đến Bạn. Hy vọng giải đáp của mình giúp ích được cho Bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2022)