Xin gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động ở đâu?

Chủ đề   RSS   
 • #593853 13/11/2022

  Xin gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động ở đâu?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động như sau:
   
  a) Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;
   
  b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ;
   
  c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép.
   
  Theo đó, để gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định tại Khoản 2 Điều trên, gồm:
   
  a) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
   
  b) Văn bản quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định này;
   
  c) Các văn bản quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 24 Nghị định này đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
   
  152 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595017   30/11/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Xin gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động ở đâu?

  Cảm ơn bài viết chia sẽ của bạn. Mình cũng xin làm rõ lại “cho thuê lại lao động” để các bạn đọc cùng hiểu về vấn đề.

  Cho thuê lại lao động, Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ Luật lao động 2012 - Bộ luật đầu tiên điều chỉnh lĩnh vực cho thuê lại lao động vì trước đó là Bộ luật lao động (năm 1994) thì chưa xuất hiện khái niệm này - cho thuê lại lao động là:

  1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

  Căn cứ Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 quy định về cho thuê lại lao động như sau:

  1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

  2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

  Việc cho thuê lại lao động sẽ được thực hiện thông qua những nguyên tắc tại Điều 53 Bộ luật Lao động 2019:

  1. Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

  2. Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  a) Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;

  b) Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;

  c) Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

  3. Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

  a) Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;

  b) Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

  c) Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

  4. Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)
 • #595036   30/11/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Xin gia hạn giấy phép được thực hiện cho thuê lại lao động ở đâu?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Ngoài ra, mình cũng muốn cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

  Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được gia hạn giấy phép khi đảm bảo các quy định sau:

  (1) Đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 21 của Nghị định này, cụ thể:

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  + Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  + Không có án tích;

  + Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  - Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

  (2) Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này, cụ thể:

  - Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại;

  - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

  - Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này;

  - Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

  - Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

  - Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả.

  (3) Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này;

  (4) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày hết hiệu lực của giấy phép ít nhất 60 ngày làm việc.

  Như vậy, dù doanh nghiệp có nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cho Sở Lao động - Thương bình và Xã hội nhưng không đáp ứng các quy định nêu trên vẫn sẽ không được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)