Xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cần ký quỹ bao nhiêu tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #581060 28/02/2022

  Xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cần ký quỹ bao nhiêu tiền?

  Cho thuê lại lao động là một loại hình kinh doanh tương đối phổ biến hiện nay. tuy nhiên để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này chủ thể kinh doanh cần đảm bảo một số điều kiện và Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là một trong số các điều kiện đó.

  Căn cứ Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  b) Không có án tích;

  c) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

  Như vậy, theo quy định như trên, doanh nghiệp cần phải ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) để có thể được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động gồm những gì?

  Căn cứ Điều 24 Nghị định 145/2020/NĐ-CP  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động gồm:

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch.

  Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

  4. Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau:

  a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

  Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

  5. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Căn cứ Điều 25 Nghị định 145/2020/NĐ-CP trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định như sau:

  1. Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

  2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

  3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

  Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

  4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

  5. Không cấp giấy phép trong các trường hợp sau đây:

  a) Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;

  b) Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;

  c) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các điểm d, đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Nghị định này trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

  d) Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

   

   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582340   31/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2715
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cần ký quỹ bao nhiêu tiền?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động là bắt buộc, trong đó tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #583348   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trên, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện và đặc biệt cần phải được cấp giấy phép cho thuê lại hợp đồng lao động bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Và quy định ký quỹ là hoạt động bắt buộc để có thể kinh doanh hoạt động này. Việc xác định chính xác mức ký quỹ bao nhiêu sẽ giúp chủ thể có ý định kinh doanh có sự chuẩn bị tốt về nguồn vốn của mình.

   
  Báo quản trị |