Xét ưu đãi đấu thầu trong chào hàng cạnh tranh

Chủ đề   RSS   
 • #538204 31/01/2020

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1970)
  Số điểm: 13203
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 254 lần


  Xét ưu đãi đấu thầu trong chào hàng cạnh tranh

  Mình có một thắc mắc về đấu thầu mong mọi người hỗ trợ:
   
  Hiện tại mình có tham gia xét gói thầu chào hàng cạnh trang, nhưng có trường hợp hai nhà thầu chào cùng giá, sau khi xét các điều kiện về năng lực kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật so với HSYC thì cả hai đều đạt. Không biết trường hợp trên có thể mời hai nhà thầu chào lại giá không?
   
  Mình có tham khảo thì tại Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có nêu về quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường, trong đó tại bước Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng có nêu:
   
  Điều 58. Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường
   
  ... 
   
  3. Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:
   
  a) Bên mời thầu đánh giá các hồ sơ đề xuất được nộp theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu khi có hồ sơ đề xuất hợp lệ; đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; tất cả yêu cầu về kỹ thuật đều được đánh giá là “đạt”;
   
  b) Bên mời thầu so sánh giá chào của các hồ sơ đề xuất đáp ứng về kỹ thuật để xác định hồ sơ đề xuất có giá chào thấp nhất. Nhà thầu có giá chào thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và không vượt giá gói thầu sẽ được mời vào thương thảo hợp đồng;
   
  c) Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.
   
  Theo đó, trường hợp đã đánh giá và so sánh mà không xác định được giá thấp nhất, đơn vị có thể xét thêm đến yếu tố ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu 2013. Nguyên tắc ưu đãi được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, sau khi xét ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả).
   
  Tuy nhiên, trong HSĐX không kê khai giá sản xuất trong nước để được hưởng ưu đãi, vậy mình có được yêu cầu bổ sung làm rõ HSĐX không? Do trong HSYC chỉ ghi bổ sung để làm rõ về năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của nhà thầu. Về vấn đề làm rõ hồ sơ thực hiện theo Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP:
   
  Điều 16. Làm rõ hồ sơ dự thầu
   
  1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.
   
  2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.
   
  3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.
   
  Mọi người ai chuyên về vấn đề này có thể giúp mình không?
   
  1746 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  kuri_yt_294112@yahoo.com.vn (31/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận