Xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #551498 10/07/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH

   

  (Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang (Quảng Nam) tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2006, thạc sỹ kinh tế phát triển năm 2011. Từ ngày 1/3/2007, bà thử việc giảng dạy tại trường cao đẳng kinh tế. Từ 1/5/2007 đến 20/4/2020, bà là giảng viên chính thức, dạy môn Thống kê.

  Tháng 10/2009, bà Trang được xét vào biên chế. Hệ số lương hiện hưởng là 3,33, thời gian nâng lương lần sau là ngày 1/5/2020 (lên 3,66), thâm niên giáo dục 12 năm.

  Năm 2019, bà Trang thi tuyển công chức ngành thống kê. Ngày 20/4/2020, bà có quyết định tuyển dụng công chức và được xếp tập sự, hưởng 85% bậc 2,67 (do đã có bằng thạc sỹ).

  Bà Trang hỏi, bà có được bảo lưu hệ số lương và thời gian đóng BHXH khi làm giáo viên môn Thống kê tại trường cao đẳng kinh tế để làm căn cứ xếp lương sau khi tuyển dụng vào công chức không?

  Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thị Mỹ Trang như sau:

  Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

  Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau:

  Việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV; Thông tư số 13/2018/TT-BNV sửa đổi Khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV; Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và các văn bản khác có liên quan.

  Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ Trang được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức ngành thống kê, được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ mà trước đây bà Trang đã đảm nhiệm, làm giảng viên môn học thống kê tại trường cao đẳng kinh tế, thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

  Luật sư Trần Văn Toàn

  VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

  Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

   

   
  1478 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận