Xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội từ 28/01/2023

Chủ đề   RSS   
 • #595905 27/12/2022

  xuanuyenle
  Top 75
  Cao Đẳng

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (771)
  Số điểm: 30512
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 653 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội từ 28/01/2023

  Ngày 12/12/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

  Tại Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành CTXH, cụ thể:

  Viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định cụ thể tại Chương II của Thông tư này và tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công tác xã hội như sau:

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  - Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp.

  - Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng.

  - Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.

  - Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

  - Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội.

  xep-luong-vien-chuc

  Theo đó về việc xếp lương của viên chức chuyên ngành CTXH được quy định như sau:

  Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội quy định tại Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

  Khi bổ nhiệm và xếp lương từ ngạch viên chức hiện giờ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định 204/2004/NĐ-CP) và Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chỉnh được áp dụng hệ sổ lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  - Chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên được áp dụng hệ sổ lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

  Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 28/01/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595955   27/12/2022

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 2130
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội từ 28/01/2023

  Các chia sẻ của tác giả rất hữu ích, tại thời điểm cuối năm như vậy, việc đề cập đến các quy định của pháp luật cho năm mới rất phù hợp với nhu cầu tìm hiểu và chuẩn bị vốn kiến thức cho năm tiếp theo. Bài viết đặc biệt phù hợp với những người có mong muốn trở thành viên chức chuyên ngành công tác xã hội để họ có thể tìm hiểu về mức lương nghề nghiệp và coi đó là động lực hỗ trợ ngành nghề.

   

   
  Báo quản trị |