Xếp bậc lương sau khi từ Cao đẳng xuống Trung cấp

Chủ đề   RSS   
 • #489927 19/04/2018

  Xếp bậc lương sau khi từ Cao đẳng xuống Trung cấp

  Xin chào luật sư!
  Tôi có việc muốn nhờ luật sư giúp.
  Trước đây tôi đang làm Kiểm soát viên CĐ Khí tượng Thủy văn (mã số ngạch 14.254) bậc lương 2/10.
  Ngày nâng lương đúng hạn là 01/02/2018 (bậc 3/10 là 2.72). Nhưng theo Thông tư  số 02/2007/TT-BNV ngày 25 - 5 - 2007 thì ngày 01/3/2018 tôi bị chuyển sang Kiểm soát viện Khí tượng Thủy văn hạng IV, mã số V.06.04.12 bậc 5/12 hệ số 2.66.
  Theo thông tư số số 02/2007/TT-BNV ngày 25 - 5 - 2007 :

  1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :

  a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

  Thời gian tôi bị chuyển sang lương Trung cấp là tháng 3/2018 tức là sau khi tôi đã được nâng lương đúng hạn (tháng 02/2018). Vậy trường hợp của tôi sau khi chuyển sang Trung cấp hưởng hệ số 2.66 là có đúng không? Nếu đúng thì hệ số của tôi từ 2.72 - 2.66 = 0.06 được tính như nào?
  Xin cảm ơn luật sư!

   

   
  2389 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ThienMinh59 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận