Xem xét đơn đề nghị giám đốc thẩm bao lâu thì hợp lý để kháng nghị?

Chủ đề   RSS   
 • #587857 20/07/2022

  Xem xét đơn đề nghị giám đốc thẩm bao lâu thì hợp lý để kháng nghị?

  Giám đốc thẩm - được xem là một giai đoạn tố tụng đặc biệt trong mô hình tố tụng. Các trình tự, thủ tục được quy định rõ trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 tuy nhiên với tình trạng đơn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm ngày càng nhiều chứng tỏ sự sai sót trong các giai đoạn xét xử trước đó vẫn tồn tại nhiều bất cập.

   

  Một trong những vấn đề được quan tâm là việc giải quyết các vướng mắc về thủ tục như thế nào? Một bản án muốn được xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 326 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Khi có đủ các điều kiện đó rồi, bạn phải gửi đơn đến người có thẩm quyền kháng nghị là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tùy theo bản án có hiệu lực pháp luật trước đó là của cơ quan cấp nào. 

   

  Tuy nhiên, nếu bạn là người gửi đơn đề nghị xem xét lại bản án thì sẽ được xem xét trong thời gian bao lâu. Đây là một quy định không cụ thể trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 khi thời hạn giải quyết đơn đề nghị không được ghi rõ. Trong trường hợp bạn đã nộp đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm cho người có thẩm quyền kháng nghị và đã nhận được biên nhận từ Tòa án hoặc Viện Kiểm sát hoặc của cả hai cơ quan thì chỉ có thể chờ văn bản trả lời; văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ cho đến khi có quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm. Nhưng khoảng thời gian xem xét Luật cho phép là bao nhiêu thì chưa có quy định cho nên xuất hiện nhiều vụ việc chờ quyết định kháng nghị đến 6 tháng nhưng không có văn bản giải quyết. 

   

  Như vậy, cần phải nhận định rằng việc không có quy định rõ ràng trong trường hợp này gây ra tâm lý lo lắng vì khi xem xét nộp đơn thì mỗi người dân đang đối mặt với một bản án có hiệu lực pháp luật trước đó. Nếu không xử lý kịp thời thì quyền lợi của họ sẽ bị ảnh hưởng thậm chí bị cưỡng chế thi hành bản án. Chính vì thế, việc quy định rõ hay ít nhất phải có văn bản hướng dẫn về vấn đề này nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân.

   
  162 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587859   20/07/2022

  minhtai99
  minhtai99

  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (353)
  Số điểm: 3310
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 113 lần


  Xem xét đơn đề nghị giám đốc thẩm bao lâu thì hợp lý để kháng nghị???

  Cảm ơn bài viết của tác giả về vấn đề. Minh xin bổ sung thêm ít thông tin như sau:

  Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 326 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

  - Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;

  - Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;

  - Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

  Điều 329 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định rõ về thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, theo đó:

  1. Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi.

  2. Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định tại Điều 328 của Bộ luật này. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 328 của Bộ luật này thì Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

  3. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

  Bên cạnh đó, Điều 339 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 cũng quy định về thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm như sau: trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2022)
 • #587868   20/07/2022

  chaann
  chaann
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 2960
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 44 lần


  Xem xét đơn đề nghị giám đốc thẩm bao lâu thì hợp lý để kháng nghị???

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Giám đốc thẩm là khái niệm quen thuộc trong thủ tục tố tụng. Theo đó, đương sự được pháp luật trao cho quyền được đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án đã có hiệu lực theo thủ tục giám đốc thẩm.

   
  Báo quản trị |