Xem xét cho từ chức người quản lý doanh nghiệp nhà nước có trên 50% tín nhiệm thấp

Chủ đề   RSS   
 • #605489 18/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2010)
  Số điểm: 65550
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1712 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xem xét cho từ chức người quản lý doanh nghiệp nhà nước có trên 50% tín nhiệm thấp

  Đây là nội dung tại Nghị định 69/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/9/2023 sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
   
  xem-xet-cho-tu-chuc-nguoi-quan-ly-doanh-nghiep-nha-nuoc-co-tren-50%-tin-nhiem-thap
   
  04 trường hợp cho xem từ chức với người quản lý doanh nghiệp nhà nước
   
  Việc xem xét cho từ chức đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước được thực hiện trong các trường hợp sau:
   
  - Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
   
  - Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.
   
  - Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng.
   
  Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
   
  - Vì các lý do chính đáng khác của cá nhân.
   
  Các trường hợp người quản lý doanh nghiệp nhà nước được miễn nhiệm
   
  Việc xem xét miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước được thực hiện trong các trường hợp sau:
   
  - Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút.
   
  - Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một thời hạn bổ nhiệm.
   
  - Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng.
   
  Đối tượng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
   
  - Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.
   
  - Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.
   
  Quy trình xem xét miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước 
   
  Quy trình xem xét miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước được thực hiện như sau:
   
  Cụ thể, căn cứ miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 159/2020/NĐ-CP.
   
  Chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có trách nhiệm trao đổi với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  Đối với người đại diện phần vốn nhà nước thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm thực hiện công việc này.
   
  Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. 
   
  Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thảo luận, xác định rõ căn cứ miễn nhiệm theo đề xuất của cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ trước khi biểu quyết bằng phiếu kín. 
   
  Việc quyết định miễn nhiệm phải được từ 50% trở lên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; trường hợp đạt tỷ lệ dưới 50% thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, quyết định.
   
  Xem thêm Nghị định 69/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/9/2023 sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP.
   
  41 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (11/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận