Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp đã bị xử phạt thì có bắt buộc dỡ bỏ không?

Chủ đề   RSS   
 • #576018 30/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Xây dựng nhà trên đất nông nghiệp đã bị xử phạt thì có bắt buộc dỡ bỏ không?

  Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
   
  "Điều 11. Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai
  ...
  2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
  ...
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   
  a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
   
  Theo đó, hành vi chuyển mục đích sử dụng trái phép từ đất nông nghiệp sang đất ở (phi nông nghiệp) phải tháo dỡ nhà ở để trả lại hiện trạng đất.
   
   
  267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận