Xây dựng bảng quảng cáo độc lập có cần phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #593590 02/11/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (394)
  Số điểm: 3035
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 50 lần


  Xây dựng bảng quảng cáo độc lập có cần phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền hay không?

  Tình huống đặt ra: Tôi cần xây dựng bảng quảng cáo trên 40 mét vuông giữa đồng ruộng để quảng cáo cho Công ty về lĩnh vực nông nghiệp thì cần xin phép Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không?

  TTheo Khoản 2 Điều 31 Luật quảng cáo 2012 có quy định như sau:

  “Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

  [...]

  2. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

  [...]

  c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên. [...]”

  => Như vậy, trường hợp của bạn xây dựng bảng bảng quảng cáo độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên thì phải xin phép Cơ quan có có thẩm quyền xây dựng của địa phương.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Luật quảng cáo 2012 như sau:

  “Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

  [...]

  4. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo được thực hiện như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;

  b) Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  c) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

   
   
  91 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận