Xâm phạm quyền tác giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

Chủ đề   RSS   
 • #566339 08/01/2021

  Xâm phạm quyền tác giả có bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?

  Hiện nay, Sở hữu trí tuệ đã dần trở thành một trong những yếu tố quan trọng đặt nền tảng phát triển cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, song hành cùng sự phát triển ấy, các hành vi xâm phạm quyền tác giả ngày càng trở nên tinh vi hơn và khó nhận biết được đâu là thật, đâu là giả.

  Để giảm thiểu tình trạng thiếu lành mạnh trong “sân chơi” Sở hữu trí tuệ, Pháp luật hình sự đã có những quy định nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm bản quyền.

  Vậy căn cứ vào Điều 225 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” thì hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ bị xử phạt như sau:

  Mức xử phạt

  Hành vi xâm phạm

  Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

   

      Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng

  hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng:

  + Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

  + Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình

   

  Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   

  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Có tổ chức;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

  + Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

  + Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

   

  Lưu ý: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

  Ngoài ra, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   

   

   

  Đối với Pháp nhân:

  Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

   

  Thực hiện một trong các hành vi:

  + Với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng

  + Hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng 

  + Hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng

  hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng

  + Hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi đã được quy định

  hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

  Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồg đến 5.000.000.000 đồng;

  Hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm.

  Thực hiện một trong các hành vi:

  + Có tổ chức;

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

  + Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

  + Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

  Lưu ý: Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

   

   

   

   
  535 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận